SENTINEL

Wirusologiczny nadzór nad grypą w Europie prowadzony jest przez Europejską Sieć Nadzoru nad Grypą (EISN). Cała sieć EISN składa się z punktów kontaktowych sprawujących nadzór nad grypą (dane epidemiologiczne i wirusologiczne), nominowanych do sprawowania takiego nadzoru przez kompetentne instytucje w danym kraju członkowskim. Analizując zbierane dane i wydając cotygodniowe raporty, ECDC dostarcza osobom podejmującym decyzje w Krajach Członkowskich oraz narodowym ekspertom zdrowia publicznego podstaw do lepszego oszacowania aktywności wirusa grypy w Europie, jak również udostępnia dokładne informacje epidemiologiczne i wirusologiczne ich rządom, osobom pracującym w służbie zdrowia publicznego i społeczeństwu.

Polska od 1957 r. jest członkiem Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy bierze aktywny udział w pracach sieci na rzecz przeciwdziałania i zwalczania grypy, przy czym jego wkład w sprawowanie nadzoru jest wysoko oceniany przez Światową Organizację Zdrowia.

Polska od 2001 r. jest również członkiem sieci nadzoru nad grypą European Influenza Surveillance Network (EISN). Nasz Kraj reprezentowany jest przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, który jest integralną częścią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie było spełnienie wcześniej ustalonych kryteriów, m.in. prowadzenie reprezentatywnej na poziomie kraju sieci nadzoru nad grypą.

System nadzoru nad grypą SENTINEL jest zintegrowanym systemem nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego nad grypą w Polsce. Funkcjonuje od sezonu epidemicznego 2004/2005. System nadzoru opiera się na współpracy lekarzy medycyny rodzinnej, 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych oraz Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny, który pełni rolę koordynatora. Lekarze rodzinni zaangażowani w SENTINEL stanowią 1-5% wszystkich lekarzy medycyny rodzinnej w Kraju i wykonują swoje obowiązki honorowo. Nadzór ten prowadzony jest cotygodniowo przez cały sezon epidemiczny, tj. przez 52 tygodnie- od 1 października do 30 września.

Nadzór nad grypą w Polsce składa się z części wirusologicznej oraz z części epidemiologicznej. W ramach części wirusologicznej lekarze medycyny rodzinnej zobligowani są do pobieraniu wymazów z gardła i nosa pacjentów z podejrzeniem grypy. Takie próbki transportowane są do laboratorium odpowiedniej WSSE, która metodami biologii molekularnej wykonuje badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie infekcji spowodowanej wirusem grypy. Liczne WSSE wykonują również badania w kierunku wirusów grypopodobnych np. RSV. AdV, PIV-1, PIV-2, PIV-3, CoV, RV, hMPV itp. Pracownicy WSSE na początku każdego tygodnia sporządzają raport zbiorczy z tygodnia poprzedniego, a uzyskane dane umieszczają na platformie SENTINEL. Lekarz medycyny  rodzinnej informowany jest o wyniku badania. Dane wirusologiczne wprowadzone na platformę z całego Kraju są sumowane i analizowane przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH, a następnie raportowane są na platformę TESSy (The European Surveillance System), która nadzorowana jest przez WHO i ECDC.

W ramach części epidemiologicznej nadzoru nad grypą w Polsce lekarze rodzinni zobligowani są w okresach tygodniowych do rejestracji na odpowiednich formularzach liczby przypadków zachorowań na grypę opartych na obrazie klinicznym w podziale na 7 grup wieku pacjentów: 0-4, 5-9, 10-14, 15-25, 26-44, 45-64, 65+. Tygodniowe dane epidemiologiczne zgromadzone przez lekarzy rodzinnych przesyłane są do odpowiedniej WSSE lub PSSE, która przygotowuje zbiorczy raport dla całego województwa. WSSE wprowadza dane ze zbiorczego raportu do systemu SENTINEL. Następnie dane epidemiologiczne, tak samo jak dane wirusologiczne, są sumowane i analizowane przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP-PZH i raportowane na platformę TESSy.

Dane zgromadzone w ramach nadzoru nad grypą SENTINEL są również przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH i są częścią meldunku epidemiologicznego umieszczanego na stronie internetowej NIZP-PZH.Data dodania: 2014-02-19 12:45:14

Wszystkie niezapisane dane zostały utracone.
Za chwile zostaniesz przekierowany do panelu logowania.
Naciśnij przycisk OK aby kontynuować.
Jeśli jej nie odświeżysz przed upływem tego czasu stracisz wszystkie niezapisane dane.
Czy chcesz odświeżyć sesję teraz?
Czekaj...
Sesja została odświeżona
Wystąpił błąd podczas odświeżania sesji. Może to być spowodowane wygaśnięciem sesji. Naciśnij przycisk "OK" aby odświeżyć stronę.