SENTINEL

Wirusologiczny nadzór nad grypą prowadzony przez Europejską Sieć Nadzoru nad Grypą (EISN) polega na tworzeniu raportów przez lekarzy pierwszego kontaktu należących do programu SENTINEL. Cała sieć EISN składa się z punktów kontaktowych sprawujących nadzór nad grypą (dane epidemiologiczne i wirusologiczne), nominowanych do sprawowania takiego nadzoru przez kompetentne instytucje w danym kraju członkowskim. Dane epidemiologiczne i wirusologiczne są zbierane za pomocą internetowej bazy danych The European Surveillance System (TESSy).

Analizując zbierane dane i wydając cotygodniowe raporty, ECDC chce dostarczać osobom podejmującym decyzje w Krajach Członkowskich oraz narodowym ekspertom zdrowia publicznego podstaw do lepszego oszacowania aktywności wirusa grypy w Europie, jak również udostępnić bardziej dokładne informacje epidemiologiczne i wirusologiczne ich rządom, osobom pracującym w służbie zdrowia publicznego i społeczeństwu.

EISN powstał na bazie European Influenza Surveillance Scheme (EISS), który był koordynowany przez Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL).

EISS został założony w 1996 r. jako projekt finansowany przez rządy krajowe. Później był finansowany przez Komisję Europejską (DG Sanco) – od 1999 r. do końca września 2006 r. Kiedy ECDC przejęło koordynację był on finansowany z dwóch kolejnych grantów od października 2006 r. do września 2008 r. Z kolei EISS powstał na łamach wcześniejszych sieci nadzoru funkcjonujących w Europie – EuroSENTINEL Scheme (1987-1991 r.), a następnie ENS-CARE Influenza Early Warning Scheme (1992-1995 r.). Od września 2008 r. za koordynację EISN odpowiada ECDC. Jest on prowadzony przez Koordynującą Grupę ekspertów z sieci.

Sieć Referencyjnych Laboratoriów Europejskich ERLI-Net powstała w wyniku współpracy 7 europejskich krajów w kierunku prowadzenia nadzoru nad wirusem grypy poprzez program SENTINEL, który rozpoczął się w 1996 r. Na przestrzeni lat, w wyniku nasilenia współpracy doszło do powstania Community Network of Reference Laboratories for Human Influenza in Europe (CNRL), który od czerwca 2013 r. zmienił nazwę na European Reference Laboratory Network for Human Influenza (ERLI-Net).

ERLI-Net jest blisko związany ze Światową Organizacją Zdrowia poprzez jej sieć Krajowych Ośrodków ds. Grypy i współpracę z WHO-Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza w National Institute for Medical Research, Mill Hill w Londynie z którym współpracuje i do którego raportuje Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, NIZP-PZH.

Od września 2008 r. ECDC jest odpowiedzialne za koordynację siecią. Działalność koordynacyjna została zlecona Public Health England w Londynie.

Polska jest członkiem sieci nadzoru nad grypą European Influenza Surveillance Network (EISN) od 2001 r. Nasz Kraj reprezentowany jest przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, który jest integralną częścią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie. Ponadto Zakład Badania Wirusów Grypy został mianowany z ramienia WHO Krajowym Ośrodkiem ds. Grypy, co wiązało się z przystąpieniem do systemu nadzoru nad grypą SENTINEL działającego w Polsce od sezonu epidemicznego 2004/2005. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie było spełnienie wcześniej ustalonych kryteriów.

Nadzór ten prowadzony jest cotygodniowo przez cały rok, tj. przez 52 tygodnie. Szczególnego wzmocnienia wymaga w trakcie sezonu epidemicznego tj. od początku października bieżącego roku do końca września kolejnego roku. Biorą w nim udział wytypowani lekarze medycyny rodzinnej, 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE), do których spływają dane z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, pełniący rolę koordynatora.

Dla stałej populacji reprezentatywnej dla całego Kraju prowadzony jest system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą, w którym bierze udział 1-5% wszystkich lekarzy, którzy wykonuję te prace honorowo oraz 16 WSSE. Nadzór epidemiologiczny dotyczy rejestrowania liczby nowych przypadków zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne w grupach wiekowych 0-4, 5-14, 15-64 oraz ≥ 65 lat, dane te są cotygodniowo raportowane przez lekarzy biorących udział w programie. Następnie dane zgromadzone przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy przesyłane są do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, który następnie umieszcza dane z programu SENTINEL na stronie internetowej NIZP-PZH.

System nadzoru nad grypą SENTINEL działa w Polsce od sezonu epidemicznego 2004/2005 i jest organizacją działającą niezależnie od Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). Należy również podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała w 1947 r., na IV Międzynarodowym Kongresie Mikrobiologii w Kopenhadze stworzenie międzynarodowego programu nadzoru nad grypą obejmującego zarówno dane wirusologiczne i epidemiologiczne.

Od dnia 19 listopada 1957 r. NIZP-PZH uczestniczy w tym nadzorze. Obecna nazwa tego nadzoru to GISRS. W wyniku intensywnej współpracy z GISRS Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy bierze aktywny udział w pracach sieci na rzecz przeciwdziałania i zwalczania grypy, przy czym jego wkład w sprawowanie nadzoru jest wysoko oceniany przez Światową Organizację Zdrowia. Krajowy Ośrodek ds. Grypy jest zlokalizowany w Zakładzie Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) jako 1 ze 141 w świecie w 111 krajach.

Raporty wysyłane do GISRS zawierają dane epidemiologiczne (liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę) oraz dane wirusologiczne uwzględniające wirusa grypy i wirusy grypopodobne pochodzące z programu SENTINEL i NON SENTINEL z całej Polski.Data dodania: 2014-02-19 12:45:14

Wszystkie niezapisane dane zostały utracone.
Za chwile zostaniesz przekierowany do panelu logowania.
Naciśnij przycisk OK aby kontynuować.
Jeśli jej nie odświeżysz przed upływem tego czasu stracisz wszystkie niezapisane dane.
Czy chcesz odświeżyć sesję teraz?
Czekaj...
Sesja została odświeżona
Wystąpił błąd podczas odświeżania sesji. Może to być spowodowane wygaśnięciem sesji. Naciśnij przycisk "OK" aby odświeżyć stronę.